Vinç Montaj Revizyon ve Bakım Aşamaları

Standartlara uygun olmayan vinçlerin üretim sahasında tekrar devreye alınması hedeflenmektedir. İlk aşamada vinç sistemlerinin arızalı veya sorunlu kısımları vinç üzerinde modifikasyonlar yapılarak sağlıklı hale getirilmeye çalışılır. Revizyonlar tamamlandıktan sonra vinçlerin gerekli kontrolleri akredite kuruluş haline getirilerek ve onayı alınarak firmaya teslim edilir.

Vinçlerin modernizasyonunun amacı, İSG açısından problemli veya işi yapmak için tehlikeli olan vinç sistemlerini yeniden işlevlendirmektir. Modernizasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç halinde kaldırma gruplarının, kumanda panolarının, kumanda ve güç kablolarının veya yürütme gruplarının değiştirilmesi veya revizyonu yapılır.

İşçilerin çoğu Türkiye genelinde eski gezer gezer vinçlerde bakımları düzgün çalışıyor. İş güvenliğine ve işçi sağlığına zarar verebilecek bu ekipmanların revizyonu veya modernizasyonu, olası iş kazalarının ve hatalar nedeniyle üretimin aksamasının önlenmesi açısından önemlidir.

Vinçler büyük ölçekli ekipmanlardır ve birçok parça ve bileşenden oluşur. Ekipmanın güvenli ve dengeli çalışmasını sağlamak için işletmelerin vinç ekipmanının birincil ve ikincil bakımının iyi yapması gerekir. Editör, vincin her bileşeninin bakım öğelerini ve çalışma içeriğini tanıtır.

1. Vinç kancası bakımı

(1) Kancaları, milleri, kirişleri, makaraları, yatakları söküp kontrol edin ve temizleyin ve yağlayın. Kancalar, kirişler, kasnak millerinde çatlak olmamalıdır, dişli kısımlar gevşek olmamalı, yataklar sağlam olmalıdır, kasnaklar dönmelidir ve dişli alttan oyulmuş yivler Bıçak izi veya çatlak olanlar değiştirilmeli;

(2) Tehlikeli bölümün aşınma durumunu kontrol edin, tehlikeli bölümün aşınması orijinal yüksekliğin %10’unu aşarsa değiştirin;

(3) Kanca testi. Revizyondan sonra kanca test edilmeli ve kontrol edilmelidir. Kanca, nominal yükün 1,25 katında 10 dakika süreyle askıya alınmalıdır. Kancanın elastik açıklığı, kanca boyutunun %0,25’ini geçmemeli ve boşaltmadan sonra kalıcı deformasyon olmamalıdır. 

2. Vinç halatı bakımı

(1) Kopan tel muayenesi: Bir döşeme uzunluğundaki kopuk tellerin sayısı, toplam çelik tel sayısının %10’unu aşarsa, standarda göre hurdaya ayrılmalıdır;

(2) Radyal aşınma: Çelik telin radyal aşınması orijinal çapın %40’ını aşarsa, tel halatın tamamı hurdaya çıkarılmalıdır;

(3) Deformasyon muayenesi: tel halatın çapı, halat çapının bükülmelerinin %70’ine düşürülür, halatın özü açığa çıkar ve telleri kopmuş olanlar hurdaya çıkarılmalı ve yeni bir tel halatla değiştirilmelidir;

3. Vinç kasnağı bloğunun bakımı

(1) Kasnak bloğunu sökün ve onarın, çatlak olup olmadığını kontrol edin, kasnak milinde çatlak olmamalıdır, muylu orijinal çapın %30’u kadar aşınmamalı ve koniklik %5’ten fazla olmamalıdır. Bu değeri aşarsa değiştirilmelidir;

(2) Kasnak yivinin bakımı için bir numune plakasıyla kasnak yivinin şeklini kontrol edin. Radyal aşınma, duvar kalınlığının %30’unu geçmemeli veya hurdaya ayrılmalıdır. Standardı aşamayanlar tamir edilebilir. Büyük onarımlardan sonra numune plakası ile kontrol edin. Alt ve yan boşluklar 0,5 mm’den fazla olmamalıdır. Tekerlek kanalının merkez çizgisi ile kasnağın merkez çizgisi arasındaki sapma 0,2 mm’den fazla olmamalıdır. Sapma 1 mm’den büyük olmamalıdır;

(3) Bakımdan sonra şaft deliğinin muayenesi, şaft deliğinin 0.25CM2’yi aşmayan kusurlara sahip olmasına izin verilir ve derinlik 4 mm’yi geçmemelidir;

(4) Montajdan sonra elle esnek bir şekilde dönebilmeli ve yanal salınım D/1000’i geçmemelidir. D- kasnağın nominal çapı.

4. Vinç tamburu bakımı

(1) Makaranın halat oluğu, halat oluğu 2 mm’den fazla aşınırsa halat oluğu yeniden işlenmelidir. Revizyondan sonra halat oluğu çizimin gereksinimlerini karşılamalı, ancak makaranın duvar kalınlığı orijinal kalınlığın %81’inden az olmamalıdır;

(2) Makara yüzeyi, makara yüzeyinde çatlak olmamalı, belirgin bir yuvarlaklık olmamalı ve baskı plakası vidası gevşek olmamalıdır;

(3) Makara şaftında çatlak olmamalı ve büyük onarımlardan sonra makara şaftı çizim gereksinimlerini karşılamalıdır. Aşınma, nominal çapın %5’ini aştığında yeni parçalar değiştirilmelidir;

(4) Montaj ve kurulum için makara milinin merkez çizgisi, araba çerçevesinin destek yüzeyine paralel olmalı ve sapma 1 mm/m’den büyük olmamalıdır. Makara takıldıktan sonra, iki mil ucunun merkez hattı sapması 0,15 mm’den fazla olmamalıdır.

5. Vinç tekerleği onarımı

(1) Tekerlek dişi aşınması. Tekerlek diş aşınması orijinal kalınlığın %15’ini aştığında yeni parçalar değiştirilmelidir. Bu değeri aşmıyorsa yeniden işlenebilir ve ısıl işlemle tamir edilebilir. Tekerlek çapı tolerans aralığında olmalı ve yüzey söndürme sertliği HB300~500 olmalıdır. Çapı Φ400 mm’den büyük olan tekerleğin söndürme tabakasının kalınlığı 20 mm’den büyük olmalıdır; Φ400 mm’den az olduğunda, söndürme tabakasının kalınlığı 15 mm’den az olmamalıdır;

(2) Karşılıklı olarak eşleşen iki tekerleğin çap sapması. Aktif tekerleğin çap sapması, nominal çapın %0,1’ini, tahrik edilen tekerleğin çap sapması %0,2’yi ve elektrikli kaldırma tekerleğinin çap sapması, nominal çapın %1’ini geçmemelidir. Motor tekerleği %0,2’yi geçmemelidir; elektrikli vincin tekerlek çapındaki sapma, nominal çapın %1’ini geçmemelidir; (3) Flanş aşınması ve kırılması, deformasyon: Flanş aşınması orijinal kalınlığın %50’sine ulaşır veya 30mm2’yi aşan kırık alan hurdaya çıkarılmalıdır, Eğilme deformasyonu orijinal kalınlığın %20’sine ulaştığında jant kalınlığı hurdaya çıkarılmalıdır;

(4) Tekerlek çatlakları: Çatlak bulunursa tekerlek hurdaya çıkarılmalıdır;

(5) Sırt ovalliği: 1 mm’lik tekerlek dişi ovalliği hurdaya çıkarılmalıdır;

(6) Tekerlek tertibatı tertibatı: Takılan tekerlek tertibatı, elle esnek bir şekilde dönebilmelidir. Aynı denge çerçevesine monte edilen birkaç tekerlek aynı dikey düzlemdedir ve izin verilen sapma 1 mm’dir.

6. Vinç tekerlek mili ve yatağının onarımı

(1) Muayenehanenin elden geçirilmesi: Muayeneden sonra muylunun eliptikliği ve konikliği 0,03 mm’den büyük olmamalıdır;

(2) Çatlakların muayenesi ve onarımı: Şaftı manyetik veya ultrasonik hata detektörleri ile kontrol edin, şaft üzerinde çatlak olmamalıdır ve çizik derinliği 0,03 mm’yi geçmemelidir;

(3) Rulmanların revizyonu: Konik makaralı rulmanların iç ve dış halkaları arasında 0,03~0,18 mm aralığında eksenel boşluğa izin verilir. Yatak salmastrasının ayar aralığı 0,5~1,5 mm aralığında olmalıdır.

7. Vinç dişlisi ve redüktörün bakımı

(1) Dişli taşlama durumunu temizlemek ve kontrol etmek için redüktörü sökün ;

(2) Diş yüzeyi muayenesi: Kaldırma mekanizmasının redüktörünün ilk şaftındaki dişli aşınması, diş kalınlığının %10’unu geçmemeli ve geri kalanı %20’den az olmalıdır; %15’i geçmeli ve geri kalanı %25’ten az olmalıdır. Diş yüzeyi oyuk korozyonu, geçme yüzeyinin %30’una zarar verdiğinde ve derinlik, orijinal diş kalınlığının %10’una ulaştığında, dişli hurdaya çıkarılmalıdır. Dişli dişlerinde çatlak olmamalı veya dişlide kırık diş bulunmamalıdır. Aksi takdirde değiştirin;

(3) Milin bakımı: mil üzerinde çatlak olmamalıdır, mil eğriliğinin toplam uzunluğu 0,03 mm/m’yi geçmemelidir ve standardı aşarsa düzeltilecektir;

(4) Redüktör kutusunun bağlantı yüzeyinin (bölünmüş yüzey) ezilmesine, çarpmasına, ciddi şekilde çizilmesine, kenar yüksek noktalarına, flanşlara vb. izin verilmez ve bölünmüş yüzey takıldıktan sonraki boşluk 0,03 mm’yi geçmemelidir, Ve yağ sızıntısı olmadığından emin olun. 1 m’nin üzerindeki paralellik 0,5 mm’den büyük olmamalıdır;

Yüksüz koşullarda, 1000 dev/dak’da sürükleyip çalıştırın ve ileri ve geri dönüşler 10 dakikadan az olmamalıdır. Çalıştırırken, motorda titreşim, darbe ve şiddetli veya aralıklı anormal ses olmamalıdır;

Kutudaki sıcaklık artışı 70℃’yi geçmemeli ve mutlak sıcaklık 80℃’yi geçmemelidir; yatağın sıcaklık artışı 40 ℃’yi geçmemeli ve mutlak değeri 80 ℃’yi geçmemelidir.

8. Vinç bağlantı bakımı

(1) Dişli kaplinin diş yüzeyi muayenesi ve onarımı;

(2) Merkez hattına bakan iç ve dış halka dişli uçlarının salınım miktarının incelenmesi;

(3) Milin merkez hattı eğimli olmadığında, kaplin kurulumunun radyal yer değiştirmesini kontrol edin;

(4) Radyal yer değiştirme olmadığında, iki kaplinin yanlış hizalanmasından kaynaklanan dış halka hattının eğim açısını kontrol edin;

(5) Dişli kaplinin ara mil ile radyal yer değiştirmesi.

9. Vinç freni bakımı

(1) Fren balatalarının revizyonu: Aşınma miktarı orijinal kalınlığın %50’sini geçmemeli ve perçinler ≥2mm batmalıdır;

(2) Fren tekerleği bakımı: Fren tekerleğinin çalışma yüzeyinin pürüzlülüğü Ra=16μm’den az değil, HRC 50’den az değil ve 2 mm’lik derinlik HRC40’tan az değil;

Çalışma yüzeyi girintisi veya tek taraflı radyal aşınma 1,5 mm’ye ulaştığında yeniden işlenmeli ve ısıl işlem görmelidir.

İşlemden sonra fren tekerleğinin kalınlığı: kaldırma mekanizması orijinal kalınlığın %70’inden az olmamalı ve çalıştırma mekanizması orijinal kalınlığın %50’sinden az olmamalıdır. Fren tekerleği elden geçirildikten sonra, D≤200mm radyal salgısı 0,05m’den büyük olmamalıdır, D>200mm radyal salgısı 0,1m’den büyük olmamalıdır.

10. Vinç kaldırma mekanizması ve arabasının kısmi bakımı

(1) Kaldırma mekanizmasının şaftı: kaldırma mekanizmasının ana şaftını ve tahrik şaftını kusur tespiti ile kontrol edin ve çatlaklara izin verilmez;

(2) Motor ve redüktörün yer değiştirme muayenesi: kaplinin kurulum gerekliliklerini karşılamalıdır;

(3) Makaranın ve redüktörün eksen sapması: yatak yuvasında izin verilen sapma 3 mm/m’den büyük olmamalıdır;

(4) Araba göstergesi sapması: küçük tekerleklerle ölçülen araba göstergesi sapması nedeniyle: gösterge ≤2,5 m olduğunda, izin verilen sapma ± 2 mm’dir ve tahrik ve tahrik tekerlekleri arasındaki bağıl fark 2 mm’den fazla değildir ve gösterge >2,5 m olduğunda buna izin verilir. Sapma ± 3 mm’den fazla değil ve tahrik tekerleğinin göreli farkı 3 mm’den fazla değil;

(5) Tramvay hattı yükseklik sapması: tramvay göstergesi ≤2,5 mm olduğunda, izin verilen sapma 3 mm’dir; gösterge >2,5 m olduğunda izin verilen sapma 5 mm’dir;

(6) Hat merkez hattının ray kirişinin tasarım merkez hattından sapması: kutu şeklindeki tek kirişin izin verilen sapması: 1/2δ, δ gövde kalınlığı (mm)’den fazla değil, tek gövde kirişinin izin verilen sapması: 10 mm’den az değil , Kutu şeklindeki çift uzun farın izin verilen sapması: 2~3 mm;

(7) Tramvay hattı eklem sapması: ray eklemindeki yükseklik sapması ve merkez hattı sapması ≤ 1 mm;

(8) Küçük tekerleğin uç yüzeyinin yatay sapması: yatay sapma 1/1000’den büyük olmamalıdır ve iki tahrik tekerleğinin sapmasının ana yönü zıttır, 1-uzunluğu ölçün;

(9) Küçük çarkın alın yüzünün sapması: D/400’den fazla değil;

(10) Küçük tekerlek diş sapması: tüm tekerlek dişleri aynı düzlemde olmalı ve sapma 0,5 mm’den büyük olmamalıdır;

(11) Küçük tekerlek izi sapması: izin verilen bağıl sapma 4 mm’dir.

11. Vinç arabasının çalışma mekanizmasının bakımı

(1) Tekerlek sapması: büyük arabanın tekerleğinin yatay ve dikey sapması, küçük tekerleğinkiyle aynıdır;

(2) Aynı denge kirişi üzerindeki tekerleklerin muayenesi: aynı denge kirişi üzerindeki iki tekerleğin simetri düzlemleri aynı dikey düzlemde olmalı ve izin verilen sapma 1 mm’den büyük olmamalıdır;

(3) İz görsel muayenesi: Yolda çatlaklar olmamalı, yolun üst kısmındaki aşınma, yol kafasının yan tarafı vb. 3 mm’yi geçmemelidir; vinç yolunun uzunlamasına eğimi 5/ 1000’den büyük olmamalıdır;

Aynı bölümdeki iki rayın bağıl yükseklik sapması ≤10 mm’dir;

(4) Ray kelepçesinin revizyonu: Çene aşınması orijinal kalınlığın %40’ını aşarsa değiştirilmelidir. Elektrikli ray kelepçesi, ibre belirtilen konumda olacak şekilde güvenlik cetvelini ayarlamaya her zaman dikkat etmelidir;

(5) Tekerleklerle ölçülen vinç açıklığı sapması: açıklık L≤30m olduğunda, açıklık sapması 5 mm’den büyük olmamalıdır, L>30m olduğunda açıklık sapması 8 mm’den büyük olmamalıdır.

(6) Tekerlek tarafından ölçülen diyagonal sapma: açıklık 30m’den küçük veya eşit olduğunda, sapma 5mm’den büyük olmamalıdır, L<30m olduğunda sapma 10mm’den büyük olmamalıdır

Vinç kullanıcıları, vinç ekipmanının bakım sistemini iyileştirmeli ve vinçlerin bakımını düzenli olarak yapmalıdır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir